Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Ostatní služby » Vedení účetnictví
tisk stranky

Vedení účetnictví

Ve spolupráci se sesterskými společnostmi Dat ekon Zlín s.r.o. a CMC service s.r.o. zabezpečujeme odborné vedení účetnictví a daňové evidence pro všechny typy podnikatelských subjektů, včetně kompletního vedení mzdové agendy. Klienti v pravidelných, nejčastěji týdenních, intervalech dostávají aktuální informace z účetnictví nutné pro běžný provoz, především sestavy závazků a pohledávek (obchodních, daňových a jiných), reporty o průběžném výsledku hospodaření, statistické výkazy aj.

Účetnictví klientů vedeme zejména v kanceláři našich účetních firem ve Zlíně, je však možné jej vést přímo v kancelářích klientů. Při dodavatelském způsobu práce používáme vlastní účetní program EKONOM, v případě externího vedení účetnictví v kanceláři klienta používáme klientův účetní software.

V rámci vedení účetnictví zabezpečujeme veškeré výstupy dle potřeby klienta, speciálních reporting balíčků a reportů. Není pro nás žádný problém rovněž transformace účetnictví klienta z české legislativy do účetnictví dle mezinárodních standardů IFRS.

Klientům 100 % ručíme za případné škody, které jim vznikly nesprávným vedením účetnictví nebo jiným zaviněním z naší strany, například neinformováním o splatnosti daňového závazku.

Cena za účetnictví je odvislá od množství zpracovaných dokladů. Více informací včetně ceníků najdete na www.datekon.cz nebo na www.cmc-service.cz.

Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt