Váš profesionální audit
Hlavní stránka » O společnosti
tisk stranky

O společnosti

PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o. je dynamická firma, která působí na trhu auditorských a daňově poradenských služeb přes dvacet let. Kolektiv naší firmy tvoří dva auditoři, kteří jsou zároveň daňovými poradci, další daňový poradce a tým zkušených účetních resp. personálních pracovníků. Díky tomu jsme schopni vytvořit každému našemu klientovi komfortní daňově poradenské a ekonomické zázemí.

Audit chápeme především jako službu klientovi, tj. majiteli ověřované společnosti. Naší snahou je nejenom vyjádřit svůj názor na účetní závěrku, ale aktivně se podílet na odstraňování problémových míst včetně jejich příčin při zachování maximální daňové a ekonomické optimalizace. Nalezením chyby anebo slabého místa naše práce nekončí, ještě důležitější je nalezení nejlepšího řešení.

Snažíme se proto o co nejlepší spolupráci s klientem, což by při jednorázovém auditu nebylo možné. Všichni naši klienti mají proto bezplatné telefonické a e-mailové poradenství v jakémkoliv rozsahu. Máme zkušenost, že když se problémy řeší bez zbytečného odkladu, je i pro nás samotný audit mnohem jednodušší.

Provádíme audity závěrek sestavených jak podle českých, tak podle mezinárodních účetních standardů IFRS (dříve IAS). Cena za audit se pohybuje od 40 tis. Kč (rozsah tří pracovních dní), standardní doba auditu je však čtyřdenní (jeden dvoudenní předaudit v průběhu roku a jeden dvoudenní závěrečný audit po uzavření účetních knih). V takovém případě se cena pohybuje kolem 50 tis. Kč, záleží na cestovních nákladech a jiných hotových výdajích.

Mezi naše základní služby patří daňové poradenství. Zaměřujeme se nejen na kontrolu správnosti účetnictví klienta, ale i na daňovou a ekonomickou optimalizaci. Za svoje poradenství neseme 100% odpovědnost. Naši daňoví poradci navštěvují klienty v pravidelných dohodnutých intervalech, které se nastavují plně dle jejich potřeb.

Cena za poradenství se pohybuje od 2 tis. Kč měsíčně. Snažíme se o spravedlivé nastavení cen, které není ovlivněno velikostí klienta, ale jeho potřebou. Klient si proto sám vybere, jak vysoký paušál hodlá využívat.V rámci jím vybraného paušálu má klient k dispozici určitý počet hodin za sníženou cenu, nadlimitní hodiny jsou mu již účtovány dle běžného ceníku.

Pro naše klienty jsme zavedli kompletní servis. Aktivně klienty informujeme o změnách v legislativě, a to jak formou firemních bulletinů, tak například pravidelným školením. Víme, že čím informovanější klient je, tím snadnější je pak i naše práce. I proto poskytujeme všechny tyto služby zdarma.

Naše služby se snažíme neustále zdokonalovat. Jsme hrdí na to, že 95 % našich nových klientů získáváme kvůli kladným referencím z řad našich stávajících klientů. Jsme rovněž hrdí na to, že kvůli nespokojenosti s naší prací od nás za posledních patnáct let žádný klient neodešel. Vážíme si toho a bereme to jako náš závazek do budoucna vůči našim klientům.

Na případnou spolupráci se těší

 

 

 

 

 

  Ing. Jan Šveďuk
jednatel společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o.

 

Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt