Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Daňové poradenství
tisk stranky

Daňové poradenství

Odpovědnými daňovými poradci ve firmě jsou Ing. Jan Šveďuk, držitel oprávnění číslo 3300 a Ing. Radim Hubík, držitel oprávnění číslo 4338.

Daňové poradenství patří mezi naše základní služby. Poskytujeme jak jednotlivé porady, tak i soustavnou poradenskou činnost, zaměřenou na kontrolu správnosti účetnictví klienta z daňového hlediska a na daňovou a ekonomickou optimalizaci. Součástí naší praxe je zpracování a podání daňových přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu do 30. června (v případě účtování v kalendářním roce).

Klientům 100 % ručíme za případné škody (penále, navýšení daně, pokuty - nikoli za samotnou daň), které jim vznikly aplikací našich nesprávných rad. Ručení je upraveno ve smlouvě o daňovém poradenství. Daňoví poradci jsou povinně ze zákona pojištěni. V současnosti jsme pojištěni do výše škody 1 mil. Kč.

Daňové služby můžeme rozčlenit na následující produkty:

Průběžné daňové poradenství

Průběžné daňové poradenství probíhá prostřednictvím telefonu, faxu, emailu a ve formě pravidelných či nepravidelných návštěv v sídle firmy klienta. Porady jsou podávány u jednoduchých dotazů ústně, u složitějších nebo v případě zájmu klienta v písemné formě. Snažíme se odpovědět na veškeré dotazy klientů do čtyř pracovních dní. V případě potřeby, především v průběhu daňové kontroly, zastupujeme klienta před správcem daně. ...vice


Stanovisko daňového poradce

Tato služba je určena pro klienty, kteří z různých důvodů potřebují získat písemné stanovisko daňového poradce k vybraným daňovým nebo účetním záležitostem. Jedná se například o potvrzení daňové uznatelnosti příslušného výdaje, zařazení dlouhodobého majetku do odpisových skupin aj. Za toto stanovisko pak neseme plnou zodpovědnost. Cena se stanoví úměrně času strávenému řešením dotazu, sazba daňového poradce je 500 Kč za půl hodiny. Pro klienty, kde provádíme audit nebo průběžné daňové poradenství, je tato služba zdarma. ...viceOdklady přiznání k dani z příjmů

Na základě podkladů z účetnictví sestavíme daňové přiznání. Předpokládáme analytické členění nákladových a výnosových účtů dle daňových kritérií. V rámci této služby neprovádíme kontrolu účetních dokladů - pouze v případě individuální dohody. Zaměřujeme se pouze na vybrané specifické náklady a výnosy, které mají vliv na základ daně. Součástí této služby je také kontrola inventury účtů a daňová optimalizace. Výstupem je vyplněné daňové přiznání včetně příloh (podrobného popisu jednotlivých položek v daňovém přiznání) a v případě potřeby i písemné sdělení účetní jednotce s upozorněním na významné skutečnosti. ...vice


Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt