Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Auditorské služby
tisk strankyposlat dotaz
Pošli odkaz známému* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Auditorské služby

 

Naše společnost je zapsána do seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem oprávnění 133. Odpovědným auditorem je Ing. Jan Šveďuk, držitel oprávnění číslo 1973. V oblasti auditorských služeb naše společnost nabízí tyto produkty:

Statutární audit

Statutární audit je určen jak pro klienty, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, tak pro klienty, kteří se dobrovolně rozhodnou pro tento způsob ověření účetní závěrky s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. Postavení auditora a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. ...vice


Komplexní posouzení účetnictví

Tato služba je určena klientům, kteří nemají povinný audit a přesto se rozhodnou pro komplexní ověření účetnictví auditorem. Při komplexní kontrole účetnictví není vydána zpráva auditora, vyjádření k účetnictví je formulováno v dopise pro vedení účetní jednotky. Zjištěné nesprávnosti jsou v dopise popsány s doporučeným řešením a úkolem auditora již není ověření jejich odstranění. Cena posouzení účetnictví je odvislá od doby provedení kontroly a stanovuje se obdobným způsobem jako cena statutárního auditu. V kalkulovaném čase je samozřejmě zohledněna skutečnost, že není vyhotoven spis a výrok auditora. Cena je tak o cca 20 % nižší. ...vice


Audit detailně zaměřený na oblasti specifikované klientem

Jedná se o ověření předem vymezené oblasti účetního systému, kterou klient považuje za rizikovou. Výsledkem ověření je zpráva, zahrnující informaci o průběhu a výsledku ověření a případná opatření směřující k nápravě. ...vice


Stanovisko auditora

Tato služba je určena pro klienty, kteří z různých důvodů potřebují získat stanovisko auditora k vybraným oblastem účetnictví. Jedná se například o potvrzení auditora o splacení základního kapitálu, o existenci disponibilních zdrojů k navýšení základního kapitálu, o čerpání účelově vázaných prostředků apod. ...vice


Forenzní audit

Tato forma ověřování je zaměřena pouze na specifické oblasti či vymezená období účetní jednotky. Forenzní audit provádíme především v případech podezření ze zpronevěry nebo neoprávněné manipulace s majetkem účetní jednotky apod. ...vice


Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt