Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Auditorské služby
tisk stranky

Auditorské služby

 

Naše společnost je zapsána do seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem oprávnění 133. Odpovědným auditorem je Ing. Jan Šveďuk, držitel oprávnění číslo 1973. V oblasti auditorských služeb naše společnost nabízí tyto produkty:

Statutární audit

Statutární audit je určen jak pro klienty, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, tak pro klienty, kteří se dobrovolně rozhodnou pro tento způsob ověření účetní závěrky s cílem získat nezávislý pohled na stav účetnictví. Postavení auditora a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. ...vice


Komplexní posouzení účetnictví

Tato služba je určena klientům, kteří nemají povinný audit a přesto se rozhodnou pro komplexní ověření účetnictví auditorem. Při komplexní kontrole účetnictví není vydána zpráva auditora, vyjádření k účetnictví je formulováno v dopise pro vedení účetní jednotky. Zjištěné nesprávnosti jsou v dopise popsány s doporučeným řešením a úkolem auditora již není ověření jejich odstranění. Cena posouzení účetnictví je odvislá od doby provedení kontroly a stanovuje se obdobným způsobem jako cena statutárního auditu. V kalkulovaném čase je samozřejmě zohledněna skutečnost, že není vyhotoven spis a výrok auditora. Cena je tak o cca 20 % nižší. ...vice


Audit detailně zaměřený na oblasti specifikované klientem

Jedná se o ověření předem vymezené oblasti účetního systému, kterou klient považuje za rizikovou. Výsledkem ověření je zpráva, zahrnující informaci o průběhu a výsledku ověření a případná opatření směřující k nápravě. ...vice


Stanovisko auditora

Tato služba je určena pro klienty, kteří z různých důvodů potřebují získat stanovisko auditora k vybraným oblastem účetnictví. Jedná se například o potvrzení auditora o splacení základního kapitálu, o existenci disponibilních zdrojů k navýšení základního kapitálu, o čerpání účelově vázaných prostředků apod. ...vice


Forenzní audit

Tato forma ověřování je zaměřena pouze na specifické oblasti či vymezená období účetní jednotky. Forenzní audit provádíme především v případech podezření ze zpronevěry nebo neoprávněné manipulace s majetkem účetní jednotky apod. ...vice


Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt