Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Ostatní služby
tisk stranky

Ostatní služby

Vedení účetnictví

Ve spolupráci se sesterskými společnostmi Dat ekon Zlín s.r.o. a CMC service s.r.o. zabezpečujeme odborné vedení účetnictví a daňové evidence pro všechny typy podnikatelských subjektů, včetně kompletního vedení mzdové agendy. Klienti v pravidelných, nejčastěji týdenních, intervalech dostávají aktuální informace z účetnictví nutné pro běžný provoz, především sestavy závazků a pohledávek (obchodních, daňových a jiných), reporty o průběžném výsledku hospodaření, statistické výkazy aj. ...vice


Zakládání, transformace, likvidace společností

Vyřídíme za Vás veškeré záležitosti dle obchodního zákoníku, zákona o správě daní a poplatků a ostatních platných zákonných norem, tak aby Vás nezatěžovaly byrokratické průtahy. Založíme, nebo zlikvidujeme Vaši společnost bez zbytečných průtahů. Navrhneme a prakticky ve spolupráci s právní kanceláří realizujeme jakoukoliv transformaci Vaší firmy (fúze, změna formy aj.). ...vice


Služby due dilligence

Máme dlouhodobé zkušenosti s poskytováním služeb due dilligence. Při poskytování těchto služeb se zaměřujeme nejen na správnost účetnictví (úplnost nákladů, zjištění reálné výše tržeb aj.), ale informujeme klienta o zjištěné hodnotě firmy, kvalitě jeho aktiv a existenci nebo absenci podrozvahových potenciálních pohledávek a závazků. Rovněž informujeme klienta o pravděpodobném trendu vývoje tržeb kontrolované firmy a o potenciálních rizicích. Srovnávací analýzou s minulými obdobími, analýzou obchodních transakcí mezi spřízněnými subjekty a dalšími speciálními postupy zjistíme, jestli není deklarovaná hodnota firmy nadhodnocená a umožňujeme tímto našim klientům významně při eventuelní akvizici uspořit. ...vice


Výkon správce konkurzní podstaty

Naši daňoví poradci absolvovali s výborným osvědčením kvalifikační zkoušky na správce konkurzní podstaty. Nejste-li spokojeni jako věřitelé s výkonem správce u dlužného podniku, svolejte schůzi věřitelů nebo věřitelský výbor a zvolte si naše poradce. Zaručujeme Vám, že povedeme správu konkurzní podstaty tak, aby byly maximalizovány Vaše příjmy a nikoli příjmy správce. ...vice


Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt