Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Ostatní služby » Služby due dilligence
tisk stranky

Služby due dilligence

Máme dlouhodobé zkušenosti s poskytováním služeb due dilligence. Při poskytování těchto služeb se zaměřujeme nejen na správnost účetnictví (úplnost nákladů, zjištění reálné výše tržeb aj.), ale informujeme klienta o zjištěné hodnotě firmy, kvalitě jeho aktiv a existenci nebo absenci podrozvahových potenciálních pohledávek a závazků. Rovněž informujeme klienta o pravděpodobném trendu vývoje tržeb kontrolované firmy a o potenciálních rizicích. Srovnávací analýzou s minulými obdobími, analýzou obchodních transakcí mezi spřízněnými subjekty a dalšími speciálními postupy zjistíme, jestli není deklarovaná hodnota firmy nadhodnocená a umožňujeme tímto našim klientům významně při eventuelní akvizici uspořit.

Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt