Váš profesionální audit
Hlavní stránka » Služby » Daňové poradenství » Odklady přiznání k dani z příjmů
tisk stranky

Odklady přiznání k dani z příjmů

Na základě podkladů z účetnictví sestavíme daňové přiznání. Předpokládáme analytické členění nákladových a výnosových účtů dle daňových kritérií. V rámci této služby neprovádíme kontrolu účetních dokladů - pouze v případě individuální dohody. Zaměřujeme se pouze na vybrané specifické náklady a výnosy, které mají vliv na základ daně. Součástí této služby je také kontrola inventury účtů a daňová optimalizace. Výstupem je vyplněné daňové přiznání včetně příloh (podrobného popisu jednotlivých položek v daňovém přiznání) a v případě potřeby i písemné sdělení účetní jednotce s upozorněním na významné skutečnosti.

Cena je stanovena pevnou sazbou 6.500 Kč za předpokladu, že práce budou trvat půl dne. Klient se může předem dohodnout na delší, a tím pádem i důkladnější, kontrole. Cena pak odpovídá času, stráveném na kontrole. Pro klienty, kde provádíme audit nebo průběžné daňové poradenství je tato služba zdarma. Součástí této služby není daňové zastupování klienta před správcem daně.

Hlavní stránka O společnosti Služby Reference Kontakt